Video Bim

video bim 1 250video bim 2 250Usluga koju mi nazivamo video bim se u stvari sastoji od iznajmljivanja opreme za emitovanje slike na velikim površinama. Video bim je uređaj koji projektuje sliku. Da bi sve to bilo lepo i efikasno brine se režiser koji pomoću video miksera odlučuje šta će se projektovati preko video bima.